A Debreceni Egyetem ÁOK Belgyógyászati Intézet tanszékesítése során még a volt III. Sz. Belgyógyászati Klinika területén 2001. július 1-én alakult meg a nem független Reumatológiai Tanszék, mely 2008. június 1-től, még mindig a Belgyógyászati Intézet részeként, szakmailag és gazdaságilag önálló tanszékként működik.

Debrecen Auguszta C épület - épület tervező

A klinikán már az 1970-es vége óta, igaz nem tanszéki formában, zajlott a reumatológiai, elsősorban arthritises betegek ellátása, és a Reumatológia tantárgy oktatása néhány órában, a belgyógyászatba ágyazva, a III. évfolyam 2. félévében. A reumatológiai betegellátás és oktatás dr. Szegedi Gyula akadémikus és munkatársai, először dr. Tamási László főorvos, majd dr. Surányi Péter főorvos keze nyomán fejlődött. A jelenlegi tanszékvezető, Dr. Szekanecz Zoltán professzor 1994-ben vette át a gondozott beteganyagot és az oktatásszervezést, majd 2001, a Tanszék megalakulása óta a betegellátás, oktatás és kutatás területén is regionális centrumként működünk. A Tanszék a volt I. sz. Sebészeti Klinika épületébe 2008-ban költözött, 2021 nyarán pedig a Klinikai Központ kérésére visszaköltöztünk az Auguszta tömbbe (Belgyógyászati Intézet C épület, lásd térkép).

A Tanszék személyi struktúrája a következő: a tanszékvezető (Prof. dr. Szekanecz Zoltán, az MTA doktora) mellett dr. Szűcs Gabriella egyetemi tanár (az MTA doktora) és dr. Szántó Sándor egyetemi tanár (az MTA doktora; főállásban a DE ÁOK Sportorvosi Tanszék vezetője, Tanszékünkön szerződéses álláson van) képezik a vezető oktatói garnitúrát. Emellett dr. Szamosi Szilvia és dr. Bodnár Nóra adjunktusok, dr. Végh Edit, dr. Pethő Zsófia, dr. Bodoki Levente és dr. Gulyás Katalin tanársegédek (utóbbi szerződéses álláson), valamint dr. Horváth Ágnes, dr. Soós Boglárka és dr. Mogyoróssy Sándor szakorvosok a Tanszék állandó szakorvos tagjai. Emellett több reumatológus rezidens és szakorvosjelölt (dr. Gyetkó Zsuzsanna, dr. Hamar Attila, dr. Kacsándi Dorottya, dr. Molnár Zsolt, dr. Szelkó-Falcsik Rebeka, dr. Tari Dóra), dr. Vincze Dávid pszichológus, valamint két biológus (Czókolyová Monika, Karancsiné Pusztai Anita) vesz részt a Tanszék munkájában. A szakdolgozók közül Dr. (jur) Domján Andrea egészségügyi menedzser mellett informatikus, titkárnők, osztályos főnővér, gyógytornászok, fizioterápiás asszisztensek, szakrendelői asszisztensek, klinikai vizsgálati asszisztensek ("study nurse"), osztályos nővérek képezik a Tanszék összetételét (lásd Munkatársaink).

betegellátás fekvő- és járóbeteg-ellátást jelent. A fekvőbeteg ellátást tekintve a Tanszék 20 ágyon lát el speciális reumatológiai feladatokat. A Tanszék fő profilja az arthritisek és a szisztémás autoimmun betegségek egész skálája, miután többen klinikai immunológiai szakvizsgával is rendelkeznek. Az osztályra elsősorban az arthritises, autoimmun, sürgősségi reumatológiai eseteket vesszük fel. (Csak tájékoztatásul, mindez évente 1400-1500 fekvőbeteget jelent; az átlagos ápolási napok száma 5,7-5,9). Az ambuláns (szakrendelői) ellátás során speciális arthritis ambulancia működik. (Ezek forgalma évente kb. 6-7000 járóbeteg). Az osztályt és a szakrendeléseket támogató fizioterápiás egység mindennap 6 órában üzemel és itt egyéni, csoportos gyógytorna, massage, elektroterápia, magnetoterápia, ultrahang, Bioptron lámpa, lágylézer, Bemer terápia érhető el. Hazai és külföldi betegek számára, igény szerint, a térítéses betegellátás is működik. Utóbbit két komfortos, fürdőszobás, hűtőszekrénnyel, TV-vel ellátott egyágyas körterem segíti. Tanszékünk kiemelt regionális arthritis és biológiai terápiás centrum, ahol minden XXI. századi diagnosztikai és terápiás lehetőség rendelkezésre áll. A régión kívül az ország egész területéről érkeznek hozzánk gyulladásos-autoimmun reumatológiai betegek.

2021-ben a korábbi Kenézy Egyetemi Kórház és a Fürdőgyógyászati Osztály (a Nagyerdei Gyógyfürdő területén) is a Klinikai Központ része lett. Emiatt a betegellátás egy nagyobb egységben működik, ahol a Nagyerdei és Kenézy campusok, valamint a Fürdőgyógyászati Osztály szakmai megosztás mentén fogadják a reumatológiai betegeket.Miután városunkban számos, általános reumatológiai ellátást nyújtó intézmény is működik. Mint láttuk, Tanszékünk elsősorban a speciális, belgyógyász-immunológus szakmai hátteret, sürgősségi ellátási lehetőséget igénylő kórképeket látja el. Betegellátásunkat a progresszivitás elveinek (országos III. progresszivitási szinten vagyunk) megfelelően igyekszünk végezni: a népbetegségeket (arthrosis, osteoporosis, derékfájás), más degeneratív kórképeket, lágyrészreumatizmusokat, valamint a döntően fürdőkezelést, fizioterápiát igénylő eseteket döntően a város fent említett más intézményei, valamint a régió egyéb ellátási helyei felé irányítjuk, amely centrumokkal igen jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki. A regionális betegellátás, az optimális betegutak érdekében szorosan együttműködünk az ikerrégió többi reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs osztályával is (DEKK Gyermekklinika, Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok, Eger, Ózd, Mezőkövesd). A diagnosztika és terápia tekintetében a DEKK számos egyéb egysége segíti munkánkat.

A Tanszék egyik elsődleges szerepe természetesen az oktatás koordinálása. Ebben is együttműködünk a Kenézy campus oktatógárdájával. A graduális képzés során a Belgyógyászat tantárgyon belül 12 óra előadás és 8 óra gyakorlat keretében oktatjuk a reumatológia alapjait. Mivel ez rendkívül alacsony óraszámot jelent, a mozgásszervi képzést, részben más társszakmákkal (ortopédia, traumatológia, idegsebészet, radiológia) együttműködve, kreditkurzusok, családorvos továbbképzések, posztgraduális képzés során igyekszünk kiterjeszteni. A gyógytornászokat a DE Népegészségügyi Kar, Fizioterápiás Tanszék megalakulása óta oktatjuk. A Tanszék 2001 óta irányítja a régió reumatológus és fizioterapeuta posztgraduális és szakorvosképzését, és 2004 óta reumatológiából, fizioterápiából szakvizsgáztatunk is. Ugyancsak részt veszünk a fogorvostanhallgatók, gyógyszerészhallgatók reumatológiai oktatásában, valamint a családorvosok, reumatológus és immunológus szakorvosok továbbképzésében is.

kutatás területén kiemelt témánk a rheumatoid arthritis, a spondylarthropathiák, a köszvény, a szisztémás sclerosis és más autoimmun-reumatológiai kórképek pathogenezise, az újabb diagnosztikus és terápiás lehetőségek. Ezen belül fő kutatási területeink a HLA és non-HLA gének, az akcelerált atherosclerosis, a chemokinek, angiogenezis, sejtadhézió, Toll receptorok, porcantigének pathogenetikai szerepe, az arthritisek és a tumorok kapcsolatai, a betegségek túlélési adatai, az osteoporosis kérdései. Kutatjuk a modern képalkotó (pl. MRI) és labordiagnosztikai (pl. citrullinált antigének elleni antitestek) módszereket, valamint a biológiai terápia lehetőségeit. A Tanszéken 3 MTA doktora és 6 kandidátusi illetve PhD fokozattal rendelkező kolléga dolgozik. Új gyógyszerekkel, különösen biológiai készítményekkel eddig több mint 100 II-III. fázisú klinikai vizsgálatot végeztünk. A Tanszék munkatársai számos nagy értékű GINOP, TÁMOP, NKFIH/OTKA, ETT, FKFP pályázatot, valamint több milliós gyógyszergyári ún. kutató-iniciált grantot nyertek el. A kollégák 120-25 rangos külföldi és több hazai folyóiratnak állandó bírálói. A Tanszék vezetője 2012 óta a Magyar Reumatológusok Egyesülete elnöke, 2019-től az Európai Reumaliga (EULAR) főtitkára, majd 2021-től alelnöke. Tanszékünkön eddig mintegy 50 tudományos diákköri pályamunka és diplomamunka készült. Ugyanitt PhD képzés is folyik: a tanszék megalakulása óta 20 PhD fokozat született és jelenleg nyolc kolléga PhD képzése folyik. A Tanszékről négyen töltöttek egy évnél hosszabb időt külföldi tanulmányutakon, döntően az Egyesült Államokban és Angliában.

Ami a scientometriai adatokat illeti, a Tanszék munkatársai eddig összesen több mint 500 közleményt, 11 könyvet, mintegy 100 könyvfejezetet jelentettek meg. A közlemények összes impakt faktora 800 felett van. Az összes citáció száma 20000 fölött van.

Elérhetőségeink: 
Titkárság:
Márton Anita titkárnő;
telefon/fax: 52/255-091,
e-mail: reuma.titkarsag [at] med.unideb.hu

Szakrendelések (előjegyzés):

e-mail: reuma.szakrendeles [at] med.unideb.hu (preferált)

Csak egészségügyi dolgozóknak: 06 30/493-7164 

Gyógytorna: 52/411-717/56596 és 57119 mellék

Fizioterápia: 52/411-717/56394 mellék

DEOEC Reumatológiai Tanszék - Térkép

A gyermekreumatológiai szakrendelések helye:

DE KK Gyermekgyógyászati Klinika
Rendelés: keddi és csütörtöki napokon
Rendel: Dr. Káposzta Rita
Időpont az alábbi telefonszámokon kérhető:
52/255-603, illetve 06-52/411-717/55687